2018-06-29 16:03

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 20/2018, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje,  że Bank otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") z 21 czerwca 2018 r. wydane na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w ramach prowadzonego przez KNF postępowania administracyjnego, dotyczącego przeglądu adekwatności nałożonego na Bank wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

W wyżej wymienionym postanowieniu KSF wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, w wysokości równoważnej 1,0% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.