2018-07-17 14:00

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

PKO Bank Polski S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) odpowiedź w sprawie możliwości zastosowania 35% wagi ryzyka dla kredytów udzielanych w złotych w pełni i całkowicie zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej. UKNF wskazał, że wiążące w tym zakresie są przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 (CRR). Bank traktuje to stanowisko jako możliwość szerszego stosowania preferencyjnej wagi ryzyka, w tym również przy wykorzystaniu rozbudowanego katalogu źródeł danych o nieruchomościach na potrzeby oszacowania wartości zabezpieczenia. Bank przewiduje, iż takie podejście wpłynie pozytywnie na skonsolidowane współczynniki kapitałowe w 3 i 4 kwartale 2018 r. w łącznej wysokości 0,5-1,0 p.p.