2017-07-11 09:48

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

 

W nawiązaniu do raportu nr 17/2017 z dnia 29 maja 2017r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 10 lipca 2017r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała (nota prasowa: https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-PA3PP-2-senior-ratings-to-PKO-Bank-Polskis--PR_369144) wstępny rating dla programu emisji euroobligacji Banku (program EMTN).

 

Niezabezpieczony dług emitowany w ramach programu (Senior Notes) otrzymał rating (P)A3, a dług krótkoterminowy (P)P-2.