2017-10-06 14:17

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 6 października 2017 r. podjął uchwałę w sprawie warunków emisji euroobligacji Banku w CHF w ramach programu EMTN, o którym Bank informował raportem nr 17/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

 

Wraz z podjęciem uchwały Bank rozpoczął działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji euroobligacji na następujących warunkach:

      1. kwota emisji: nie wyższa niż 350 mln CHF,
      2. termin wykupu: od 3 do 4 lat od dnia emisji.

Przeprowadzenie emisji euroobligacji jest uzależnione od warunków rynkowych. Wielkość emisji oraz stopa procentowa, według której będą oprocentowane euroobligacje zostaną ustalone we współpracy z konsorcjum banków inwestycyjnych i z inwestorami w Europie.

Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na cele związane z ogólną działalnością biznesową Banku.

Bank będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Zurychu, przy ewentualnym równoległym notowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.