2017-03-10 17:10

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) informuje, iż w dniu 10 marca 2017 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez PKO Bank Polski całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

KNF oczekuje przedłożenia stanowiska Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku w zakresie otrzymanego przez Bank zalecenia.

O powyższych stanowiskach Bank poinformuje w kolejnych raportach.