2016-10-17 13:39

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w efekcie konsolidacji wyników finansowych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Banku w linii Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto rozpoznano dodatkowe przychody w szacunkowej wartości około 100 mln zł. Przychody te są związane z realizacją w trakcie 3. kwartału 2016 r. dwóch transakcji sprzedaży składników majątku spółki zależnej Banku tj. Qualia Development Sp. z o.o.

Wartości oraz informacje zawarte w niniejszym raporcie mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku za 3. kwartał 2016 r.