2017-12-21 17:52

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r., po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Bank zawarł z kontrahentem umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR („Gwarancja”).

Całkowita wartość portfela wierzytelności Banku objętego Gwarancją wynosi (po zaokrągleniu) 5.494.727.567,36 PLN, a portfel składa się z portfela obligacji o wartości (po zaokrągleniu) 1.096.600.000,00 PLN („Portfel A”) oraz portfela pozostałych wierzytelności o wartości (po zaokrągleniu) 4.398.127.567,36 PLN („Portfel B”). Wskaźnik pokrycia Gwarancją wynosi 90% - w odniesieniu do Portfela A oraz 80% - w odniesieniu do Portfela B, w związku z czym całkowita kwota Gwarancji wynosi (po zaokrągleniu) 4.505.442.053,88 PLN. Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 60 miesięcy, przy czym Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania.