2016-11-02 23:43

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

 

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 Banku z dnia 21 września 2016 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji na zasadzie wyłączności dotyczących nabycia przez PKO Bank Polski (bezpośrednio lub pośrednio) akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Raiffeisen-Leasing Polska S.A. („RLPL”) od Raiffeisen Bank International AG („RBI”), informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. PKO Bank Polski (jako gwarant), RBI (jako sprzedawca) oraz PKO Leasing S.A. („PKO Leasing”) (jako nabywca) podpisały umowę dotyczącą sprzedaży przez RBI 100% akcji w RLPL na rzecz PKO Leasing („Transakcja”).

 

Uzgodniona w Transakcji cena za 100% akcji w RLPL wynosi 850 mln złotych.

 

W ramach Transakcji PKO Bank Polski zagwarantował zobowiązania do płatności zaciągnięte przez PKO Leasing oraz zobowiązał się do zastąpienia finansowania udzielonego RLPL przez RBI lub podmioty z grupy RBI.

 

Zamknięcie Transakcji (obejmujące nabycie przez PKO Leasing 100% akcji w RLPL) uzależnione jest w szczególności od uzyskania wymaganych zgód antymonopolowych.