2016-11-25 12:44

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na akcjach Banku zawartych przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - osobę blisko związaną z osobami pełniącymi w Banku obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania