2019-04-16 16:43

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu: 

W związku z otrzymaniem 16 kwietnia 2019 r. informacji z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”), Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że wysokość ustalonej przez BFG w stosunku do Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r. wynosi 325 758 660,07 zł.

Łącznie składki na BFG (składka na fundusz gwarancyjny banków należna za pierwszy kwartał 2019 r. ustalona przez BFG w wysokości 40 277 700,95 zł oraz ww. składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 r.) wliczone w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2019 r. wynoszą 366 036 361,02 zł.

Koszty składek na BFG w Grupie Kapitałowej Banku w pierwszym kwartale 2019 r., z uwzględnieniem obciążeń PKO Banku Hipotecznego S.A., wynoszą 388 093 864,02 zł.