Agencja ratingowa Moody's Investors Service Ltd.
Typy oceny Data przyznania Ocena Ratingowa Skala ocen
Długookresowa ocena depozytów w walucie zagranicznej 2003-01-14 A2 z perspektywą negatywną** Skala ocen od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów: 1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa
Krótkookresowa ocena depozytów w walucie zagranicznej 2003-01-14 Prime-1** Skala ocen od najwyższej: Prime-1, Prime-2, Prime-3, Not Prime;
Długookresowa ocena depozytów w walucie krajowej 2009-06-18 A2 z perspektywą negatwną** Skala ocen od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów: 1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa;
Krótkookresowa ocena depozytów w walucie krajowej 2007-02-24 Prime-1** Skala ocen od najwyższej: Prime-1, Prime-2, Prime-3, Not Prime;
Siła finansowa 2009-06-18 C - z perspektywą negatywną** Skala ocen od najwyższej: A, B, C, D, E, z możliwością dodania "+" lub "-".

** Od 2007 roku oceny nadane przez agencję Moody's Investors Service w ramach procesu nadawania ocen ratingowych na zlecenie Banku.

Drukuj