PKO BP współpracuje z agencją ratingową Moody's Investors Service., która jest obok Fitch Ratings i Standard&Poor's jedną z trzech najwiekszych agencji ratingowych na świecie.

Oceny w ramach procesu nadawania ocen ratingowych na zlecenie Banku.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service Ltd.

Typy ocenyOcenaSkala ocen
Ocena depozytów długoterminowych z perspektywą stabilnąA2Skala ocen od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów: 1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa
Ocena depozytów krótkoterminowychP-1Skala ocen od najwyższej: P-1, P-2, P-3, NP
Ocena zobowiązań (senior unsecured) z perspektywą stabilnąA3Skala ocen od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów: 1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa
Ocena zobowiązań Programu MTN(P)A3Skala ocen od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów: 1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa
Ocena innych zobowiązań krótkoterminowych Programu(P)P-2Skala ocen od najwyższej: P-1, P-2, P-3, NP
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowaA2Skala ocen od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów: 1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa
Ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowaP-1Skala ocen od najwyższej: P-1, P-2, P-3, NP
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowaA2(cr)Skala od najwyższej: Aaa(cr), Aa(cr), A(cr), Baa(cr), Ba(cr), B(cr), Caa(cr), Ca(cr), C(cr) z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów: 1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa(cr) do Caa(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowaP-1(cr)Skala od najwyższej: P-1(cr), P-2(cr), P-3(cr), NP(cr)
PerspektywaPozytywna, stabilna, negatywna, ewoluująca (developing)

Data ostatniej aktualizacji ocen 2018-06-18

Szczegółowe informacje o metodologii i skali ocen są zamieszczone na stronie internetowej agencji:

https://www.moodys.com/

 

Drukuj