Raport Bieżący 16/2007 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ PKO BP SA zwołanym pierwotnie na 6 marca 2007 r., a kontynuującym obrady 19 marca 2007 r.

Zarząd Banku PKO BP SA informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO BP SA zwołanym pierwotnie na dzień 6 marca 2007r., a kontynuującym obrady w dniu 19 marca 2007r. dysponowali 563.284.202 głosami.

Raport Bieżący 14/2007 - Uchwały podjęte przez NWZA PKO BP SA zwołanym pierwotnie na 6 marca 2007 r., a kontynuującym obrady 19 marca 2007 r.

Zarząd PKO BP SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanym pierwotnie na dzień 6 marca 2007 r. , a kontynuującym obrady w dniu 19 marca 2007r.

Raport Bieżący 13/2007 - Powołanie członka Rady Nadzorczej przez NWZA PKO BP SA zwołanym pierwotnie na 6 marca 2007 r., a kontynuującym obrady 19 marca 2007r.

Zarząd PKO BP SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP SA - zwołane pierwotnie na dzień 6 marca 2007 r. , a kontynuujące obrady w dniu 19 marca 2007r. - na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku powołało w skład Rady Nadzorczej PKO BP SA Pana Macieja Czapiewskiego.

Raport Bieżący 11/2007 - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP SA

Zarząd PKO BP SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 marca 2007r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 19 marca 2007 r. do godziny 15:00.

Raport Bieżący 7/2007 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA

Zarząd PKO BP SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 6 marca 2007 r

Raport Bieżący 6/2007 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP SA

Zarząd PKO BP SA na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 marca 2007 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Banku przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie