Raport Bieżący 16/2008 - Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA w dniu 26 lutego 2008 r.

26 lutego 2008 r. Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób.

Raport Bieżący 15/2008 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA w dniu 26 lutego 2008 r.

Zarząd PKO BP SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA 26 lutego 2008 r.

Raport Bieżacy 14/2008 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO BP SA

Następujący członkowie Rady Nadzorczej PKO BP SA złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKO BP SA z dniem 26 lutego 2008 r.

Raport Bieżący 12/2008 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA 26 lutego 2008 r.

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 26 lutego 2008 r.

Raport Bieżący 4/2008 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP SA

Zarząd PKO BP SA zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 lutego 2008 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Banku przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie