2009-08-03 21:40

Materiał pomocniczy do wykonywania głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. zwołanym na dzień 31 sierpnia 2009 r.

Pliki do pobrania