2009-08-03 21:35

Informacja o akcjach PKO BP SA na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2009 r.:

  • ogólna liczba akcji: 1.000.000.000
  • liczba głosów z akcji: 1.000.000.000
  • podział akcji:
    • akcje imienne: 510.000.000 (ilość głosów z akcji: 510.000.000)
    • akcje na okaziciela: 490.000.000 (ilość głosów z akcji: 490.000.000)