2016-02-24 00:00

PKO Bank Polski SA informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA, zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 25 lutego 2016 r. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata wraz ze stosownym oświadczeniem.

Pliki do pobrania