2016-02-23 00:00

PKO BP SA informuje, iż otrzymał od akcjonariusza MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 25 lutego 2016 r. Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem kandydat spełnia kryteria niezależnego członka rady nadzorczej stosownie do Zasad Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA zarządzającego Otwartym Funduszem Emerytalnym MetLife. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata wraz ze stosownym oświadczeniem.

Pliki do pobrania