2016-02-24 00:00

PKO Bank Polski SA informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, zgłoszenie kandydata p. Pawła Góreckiego na członka Rady Nadzorczej Banku, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 25 lutego 2016 r.