2017-03-28 15:20

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. które odbyło się 13 marca 2017 r. - wersja video.

Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA z dnia 13 marca 2017 r.