Raport Bieżący 30/2004 - Stan posiadania akcji PKO BP S.A. przez Skarb Państwa

Zarząd PKO BP SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, zawiadomienia na podstawie art. 147 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi., zgodnie z którymi Skarb Państwa posiada obecnie łącznie 623.000.000 akcji PKO BP S.A. stanowiących 62,3% kapitału zakładowego