2010-06-24 16:45

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. (Spółka), pełnomocnik Banku Gospodarstwa Krajowego zgłosi kandydaturę pana Piotra Marczaka do Rady Nadzorczej Spółki. Kandydat posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dawniej SGPiS). Od roku 1992 związany jest z Ministerstwem Finansów, zaczynając pracę w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz. Obecnie Pan Piotr Marczak pełni funkcję Dyrektora Departamentu Długu Publicznego, do którego głównych zadań należy m. in. przygotowywanie strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych, współudział w zarządzaniu płynnością budżetu państwa, w tym zarządzanie płynnością walutową. Kandydat jest autorem kilkudziesięciu opracowań i artykułów o długu publicznym i rynku skarbowych papierów wartościowych w Polsce, a także był wykładowcą w Dolnośląskiej Szkole Bankowej. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Polskie Koleje Linowe S.A., w przeszłości zasiadał w radzie nadzorczej m. in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Huty Będzin S.A., Huty Stalowa Wola S.A.