2012-05-10 10:57
Akcjonariusz Udział w kapitale zakładowym Głosy na WZA
Ilość % Ilość %
SKARB PAŃSTWA 512 406 277 40,99 512 406 277 40,99
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 128 102 731 10,25 128 102 731 10,25
POZOSTALI AKCJONARIUSZE 609 490 992 48,76 609 490 992 48,76
OGÓŁEM1 250 000 000100,001 250 000 000100,00

Dane adresowe akcjonariuszy znaczących

nazwa adres telefon e-mail www
Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/
Wspólna 6
600-522 Warszawa
(+48 22) 695 8000;
(+48 22) 695 9000
minister@msp.gov.plwww.msp.gov.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa
(+48 22) 522 96 27;
(+48 22) 522 91 22
bgk@bgk.com.plwww.bgk.com.pl

Dane według stanu na 31 grudnia 2011 roku.