2012-06-01 14:38

PKO BP SA informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, zgłoszenie kandydatki na członka Rady Nadzorczej Banku, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 6 czerwca 2012 r. Według zgłaszającego akcjonariusza kariera zawodowa kandydatki zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji członka Rady Nadzorczej. Poniżej życiorys zgłoszonej kandydatki.

Pliki do pobrania