2013-08-23 15:03

Pytanie przedstawiciela Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych:

Pierwsze pytanie dotyczy wskaźnika kredytów zagrożonych, w sprawozdaniu Zarządu można było przeczytać, że w sektorze bankowym zarówno pod względem kredytów dla przedsiębiorstw, jak również kredytów mieszkaniowych wskaźnik wzrósł – pytanie jak ta relacja kształtuje się w banku PKO ? Panie Prezesie czy byłaby  możliwość żeby podać konkretne liczby tak jak ma to miejsce w przypadku sprawozdania w przypadku całego sektora? W sprawozdaniu były wymienione trzy rodzaje: to były kredyty dla przedsiębiorstw, kredyty mieszkaniowe, natomiast w sektorze bankowym odnotowano, spadek w trzecim rodzaju kredytów, tj. w kredytach konsumpcyjnych, w tych trzech obszarach. Czy można poznać te wskaźniki dla banku PKO BP?

Odpowiedź członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.:

PKO Bank Polski mieści się w średniej bankowej jeżeli chodzi o wskaźniki kredytów zagrożonych, czy to w obszarze kredytów konsumpcyjnych, MSP, czy dużych korporacji. Jeżeli chodzi o kredyty z lat 2010 – 2012 to widzimy, że jest tu cały czas dużo miejsca do poprawy, co zaprezentowaliśmy w naszej strategii na najbliższe 3 lata, zgodnie z którą koszt ryzyka chcemy obniżyć do 120 punktów bazowych. Celem strategicznym naszego Banku jest poziom poniżej 120 punktów i lepsze zarządzanie ryzykiem. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na fakt, iż poziom kredytów zagrożonych, w poszczególnych segmentach to zawsze jest efekt nie bieżący, tylko lat poprzednich i w naszej ocenie jest to związane  z pewnego rodzaju boomem kredytowym, które przeżył nasz Bank w latach 2007 – 2009.

Jeżeli informacje takie nie znajdują się w naszym sprawozdaniu finansowym, to takie dane globalne prezentujemy na konferencjach prasowych, które organizujemy po wynikach kwartalnych.

Te informacje, które są ujawnione, publiczne Państwo mają w sprawozdaniach, więc nie chciałbym pokazywać tych informacji w tej chwili w sposób bardziej szczegółowy, natomiast to co wspominaliśmy na naszej konferencji po zakończeniu roku jeśli chodzi o kredyty detaliczne rzeczywiście widać pewne ożywienie, zarówno  jeżeli chodzi o wzrost sprzedaży jak również poprawę jakości. Potwierdzam, że jeżeli chodzi o kredyty konsumpcyjne to w tym  roku możemy się spodziewać poprawy.

Jeżeli chodzi o wskaźnik wszystkich kredytów zagrożonych, to w naszym Banku wynosi on 8,9% i jest wyższy w kredytach konsumpcyjnych, niższy w kredytach hipotecznych i trochę wyższy w segmencie MSP.Pytanie przedstawiciela Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych:

Drugie pytanie niejako związane z tym, o co wcześniej pytałem mianowicie wskazuje się też, że jest duże ryzyko związane z branżą budowlaną. Mam pytanie, jak wygląda jakościowo portfel kredytów dla branży budowlanej PKO BP?

Odpowiedź Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. Pana Zbigniewa Jagiełły:

Proszę Państwa, sektor budowlany w Polsce znalazł się pod dużą presją w roku 2012 i jest to psychologicznie duże zaskoczenie zwłaszcza dla opinii publicznej związane z tym, że Polska jest w procesie budowy dużych inwestycji infrastrukturalnych i zwyczajowo się na tym zarabia. W Polsce duże firmy, takie jak PBG, Polimex – Mostostal, Mostostal Warszawa również znalazły się pod dużą presją, a my będąc bankiem, który jest zaangażowany w wiele sektorów również odczuliśmy tego typu presję na kredyty udzielone w roku 2012. Nie widzimy natomiast jakiegoś specjalnego problemu specyficznego dla PKO Banku Polskiego, ponieważ nasz portfel kredytowy nie jest przeważony w obszarze kredytów dla firm budowlanych. Zarówno firmy konstrukcyjne jak i firmy deweloperskie odczuwają duży wpływ negatywnej koniunktury gospodarczej, natomiast my nie udzielamy szczegółowych informacji na temat zaangażowania naszego Banku w poszczególne podmioty na rynku.Pytanie przedstawiciela Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych:

Mam jeszcze tylko dwa krótkie pytania związane z kategorią relacji inwestorskich. Wspomniał Pan o cokwartalnych spotkaniach z inwestorami jak rozumiem też z analitykami – mam pytanie czy te spotkania są ogólnodostępne dla wszystkich czy każdy inwestor także indywidualny może w takich spotkaniach uczestniczyć?

Odpowiedź Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. Pana Zbigniewa Jagiełły:

Spotkania organizujemy dla analityków biznesowych, są dedykowane tej grupie, która zawodowo zajmuje się naszą oceną. Na spotkania z dziennikarzami zapraszamy dziennikarzy, którzy są zainteresowani tematyką finansową i naszym Bankiem. Uczestniczymy w wielu spotkaniach, również tych organizowanych przez SII wcześniej w Zakopanem a obecnie w Karpaczu. Jeżeli dobrze pamiętam, to w Karpaczu była szeroka reprezentacja naszego Banku, bodajże z 10 osób. Także my jesteśmy tutaj otwarci na spotkania i prezentacje dotyczące naszego Banku. Jeżeli Państwo mają specyficzne potrzeby żeby spotkać się czy to ze mną, czy to z kierownictwem Banku w zakresie finansów czy ryzyka, to jesteśmy otwarci i prosimy o kontakt.Pytanie przedstawiciela Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych:

I ostatnie pytanie właściwie też związane z tą kwestią mianowicie w sprawozdaniu też zostało wspomniane, że odbyło się ok. 120 spotkań typu roadshow i 5 przedsięwzięć typu roadshow,  chciałbym się zapytać ile z takich spotkań było skierowane do inwestorów indywidualnych?

Odpowiedź Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. Pana Zbigniewa Jagiełły:

Te spotkania, o których Pan wspominał są oczywiście organizowane nie tylko w Polsce, ale również za granicą. zwyczajowo jest tak, że po każdym kwartale, kiedy prezentujemy wyniki wyjeżdżamy na spotkanie z inwestorami do Europy tj. głownie do Londynu i do Stanów Zjednoczonych. Poza tymi spotkaniami mamy również grupę naszych obligatariuszy, do których skierowaliśmy emisje o wartości 10 mld złotych, również ich obsługujemy w tym kanale komunikacyjnym po wynikach kwartalnych, natomiast tak jak Panu powiedziałem, jeżeli są inwestorzy indywidualni, którzy chcieliby się spotkać i Państwo ich reprezentują, to my nie uchylamy się od takich spotkań – prosimy po prostu o kontakt z nami, zorganizujemy spotkanie, które będzie dedykowane  inwestorom indywidualnym, możemy wówczas zaprezentować wszystkie szczegółowe wyniki i odpowiedzieć na Państwa pytania, Tak więc  prosiłbym o propozycje, na pewno się spotkamy. 

 

Zgodnie z treścią par. 24 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia  Zarząd Banku udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Bank jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.

 

 


Pliki do pobrania