2014-06-18 16:15

PKO Bank Polski SA informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny,  zgłoszenie Pana Jarosława Klimont jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 26 czerwca 2014 r. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata.

Pliki do pobrania