2014-06-09 10:10

PKO Bank Polski SA informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA, zgłoszenie kandydatki na członka Rady Nadzorczej Banku, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 26 czerwca 2014 r. Poniżej życiorys oraz odpowiednie oświadczenie zgłoszonej kandydatki.

Pliki do pobrania