2014-06-26 09:36

PKO Bank Polski SA informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Skarbu Państwa informację, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgłosi kandydatury następujących osób do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji:

  1. Pan Jerzy Góra
  2. Pan Tomasz Zganiacz
  3. Pan Mirosław Czekaj
  4. Pani Elżbieta Mączyńska – Ziemacka
  5. Pani Mirosława Boryczka
  6. Pan Marek Mroczkowski
  7. Pan Piotr Marczak

 W załączeniu życiorysy kandydatów na nowych  członków Rady Nadzorczej.

Pliki do pobrania