2015-06-24 17:12

PKO Bank Polski SA informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Skarbu Państwa  zgłoszenie Pani Małgorzaty Dec-Kruczkowskiej, jako kandydatki na członka Rady Nadzorczej Banku, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 25 czerwca 2015 r. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata.

Pliki do pobrania