2016-07-11 09:29

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. które odbyło się 30 czerwca 2016 - wersja video.

Relacja ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA z dnia 30 czerwca2016 r.