2017-06-26 11:52

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. które odbyło się 22 czerwca2017 r. - wersja video.

 

Relacja ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA z dnia 22 czerwca 2017 r.