2017-06-13 08:20

PKO Bank Polski S.A, uprzejmie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. „ZWZ”, które odbędzie się w czwartek, 22 czerwca 2017 r. będzie transmitowane przez Internet.

Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A, będzie dostępna pod następującymi linkami:

Wersja polska: http://ucstream.pl/pkobp

 

Wersja angielska:  http://ucstream.pl/pkobp/en

 

Transmisja rozpocznie się wraz ze startem ZWZ planowanym na godzinę 10:00, w czwartek 22 czerwca 2017 r. Nagranie transmisji wideo z ZWZ będzie dostępne na stronie internetowej Banku w sekcji Relacji Inwestorskich – Wideorelacje/czaty.

Wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Banku w sekcji Relacji Inwestorskich – Walne Zgromadzenie.

Bank ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przebiegała bez zakłóceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w odbiorze transmisji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez odbiorcę wymogów technicznych niezbędnych do śledzenia transmisji.