2017-06-21 08:38

PKO Bank Polski SA informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA, zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 22 czerwca 2017 r. Kandydat na członka Rady Nadzorczej Banku złożył oświadczenie, zgodnie z którym spełnia wymogi przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe dla członków rady nadzorczej banku istotnego. Poniżej życiorys zgłoszonego kandydata.

Pliki do pobrania