2017-06-14 09:50

PKO Bank Polski S.A. informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Skarbu Państwa – reprezentowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów - zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku, które to kandydatury zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 22 czerwca 2017 r. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej Banku  złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi każdy z nich spełnia wymogi przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe dla członków rady nadzorczej banku istotnego. Poniżej życiorysy zgłoszonych kandydatów.

 

Pliki do pobrania