2018-05-16 14:52

PKO Bank Polski S.A. informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Skarbu Państwa – reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów - zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku, która to kandydatura zostanie przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 18 maja 2018 r. Kandydat na członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z przekazanym Bankowi oświadczeniem, spełnia:

- wymogi przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe dla członków rady nadzorczej banku istotnego,

- wymogi przewidziane w art. 19 i 33 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym

- kryteria niezależności, o których mowa w pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Poniżej notka biograficzna zgłoszonego kandydata.

Pliki do pobrania