Głównym zadaniem „Inter-Risk Ukraina" Sp. z d.o. jest współpraca z Finansową Kompanią „Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o. w zakresie windykacji wierzytelności kredytowych.

Spółka "Inter-Risk Ukraina" Sp. z d.o. prowadzi również działalność windykacyjną na rzecz innych podmiotów na rynku ukraińskim, w tym KREDOBANK oraz TU PZU Ukraina ubezpieczenia na życie.

Do września 2013 roku Spółka tworzyła z Finansową Kompanią „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. Grupę Kapitałową Inter-Risk Ukraina.

2011 rok
2012 rok
2013 rok
Rada Nadzorcza Spółki
Zarząd Spółki
Strategia

Głównym zadaniem postawionym przed „Inter-Risk Ukraina" Sp. z d.o. jest współpraca z Finansową Kompanią „Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o. w celu efektywnej windykacji wierzytelności kredytowych.
W średnioterminowej perspektywie rozważana jest sprzedaż Spółki inwestorowi zewnętrznemu.