• Umożliwiamy samodzielne budowanie emerytur na kontach PKO IKZE lub PKO IKE w ramach PKO DFE
 • Wpłaty na konto objęte są ulgą podatkową lub zwrotem nadpłaconego podatku
 • Można jednocześnie oszczędzać na dwóch kontach

Więcej o PKO PTE

PKO PTE zarządza:

 • PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE) oraz
 • PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (PKO DFE)

Co można zyskać z Funduszem PKO DFE?

 • Budowanie własnej emerytury na:
  PKO Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE)
  PKO Indywidualnym Koncie Emerytalnym (PKO IKE)
 • Konta przeznaczone są do długoterminowego lokowania oszczędności na budowanie własnej emerytury
 • Wpłaty na konto mogą być odliczane od podstawy opodatkowania
 • Wypłaty objęte są obniżonym (zryczałtowanym) podatkiem 10%, czyli mniej niż standardowa stawka 19%
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo i rentowność oszczędności – nasze aktywa lokujemy w klasy aktywów dające szanse na osiągnięcie wysokich stóp zwrotu w długoterminowej perspektywie, przy zachowaniu maksymalnego stopnia bezpieczeństwa inwestowanych środków. Ze względu na posiadanie w portfelu Funduszu instrumentów udziałowych, wartość jednostki rozrachunkowej może cechować się wysoką zmiennością.
 • Wysokość wpłat na oba konta jest objęta limitem

 PKO PTE w liczbach

 • Blisko 880 tys. klientów
 • Ponad 8,5 mld zł – wartość aktywów PKO OFE na koniec 2021 r.
 • Blisko 158 mln zł – saldo na rachunkach PKO DFE (IKE i IKZE) na koniec 2021 r.
 • 10 031 otwartych rejestrów PKO DFE (IKE i IKZE) na koniec 2021 r.
Rada Nadzorcza Spółki

Marcin Eckert

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Soares da Silva

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Paweł Czechowski

Członek Rady Nadzorczej

Robert Dołęga

Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Sokołowski

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Wojciech Rostworowski

Prezes Zarządu

Radosław Kiełbasiński

Wiceprezes Zarządu

Marek Kałęcki

Członek Zarządu