Przedmiotem działalności PKO Finance AB jest pozyskiwanie środków finansowych dla PKO Banku Polskiego SA z emisji obligacji.

2016 rok

  • Na koniec 2016 r. Spółka wykazała zysk netto w wysokości 151,8 tys. EUR.
  • W 2016 r. Spółka PKO Finance AB prowadziła obsługę emisji euroobligacji wyemitowanych w latach 2011-2014, w ramach programu EMTN, o łącznej wartości 550 mln EUR, 250 mln CHF oraz obligacji na rynek amerykański, w formacie 144A, na kwotę 1 mld USD.
2015 rok
2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok
Zarząd Spółki
Strategia i kierunki rozwoju
Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia