Przedmiotem działalności PKO Finance AB jest pozyskiwanie środków finansowych dla PKO Banku Polskiego SA z emisji obligacji.

2015 rok
2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok
Zarząd Spółki
Strategia i kierunki rozwoju
Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia