PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Towarzystwo)


Jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i wraz z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. funkcjonuje pod wspólną marką PKO Ubezpieczenia.
Towarzystwo specjalizuje się w obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Kluczowym obszarem działalności spółki są ubezpieczenia powiązane z produktami PKO Banku Polskiego, w pełni dopasowane do potrzeb klientów.

Celem Towarzystwa jest oferowanie nowoczesnych i praktycznych produktów ubezpieczeniowych, zapewniających kompleksową i realną ochronę ubezpieczeniową. Dzięki szerokiej sieci dystrybucji PKO Banku Polskiego będącego agentem ubezpieczeniowym Towarzystwa, która odbywa się w oddziałach PKO Banku Polskiego na terenie całej Polski, klienci mają łatwy dostęp do oferty Towarzystwa.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w dniu 10 marca 2015 roku.

Sprzedaż pierwszych produktów Towarzystwo rozpoczęło w dniu 9 stycznia 2016 roku, wprowadzając do oferty ubezpieczenia dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego, którzy zamierzają nabyć  karty kredytowe.

Zarząd
Rada Nadzorcza