PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Towarzystwo)

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i wraz z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. funkcjonuje pod wspólną marką PKO Ubezpieczenia. Towarzystwo specjalizuje się w obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, oferując rozwiązania ściśle powiązane z produktami bankowymi dostępnymi w ofercie PKO Banku Polskiego. W ofercie Spółki znajdują się m.in. ubezpieczenia do pożyczki gotówkowej, kredytów hipotecznych czy karty kredytowej.

Celem Towarzystwa jest oferowanie nowoczesnych i praktycznych produktów ubezpieczeniowych, zapewniających kompleksową i realną ochronę ubezpieczeniową. Szeroka gama oferowanych rozwiązań, elastyczna konstrukcja produktu oraz wysoka jakość obsługi klienta to priorytety, jakimi kieruje się  Spółka w swojej bieżącej działalności. Głównym kanałem dystrybucji oferowanych przez Towarzystwo rozwiązań pozostaje rozbudowana sieć własna PKO Banku Polskiego, co stanowi jedną z głównych przewag konkurencyjnych. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w dniu 10 marca 2015 roku.

Sprzedaż pierwszych produktów Towarzystwo rozpoczęło w dniu 9 stycznia 2016 roku, wprowadzając do oferty ubezpieczenia dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego, którzy zamierzają nabyć  karty kredytowe.

Zarząd

Sławomir Łopalewski

Prezes Zarządu

Tomasz Mańko

Członek Zarządu

Leszek Skop

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Rafał Antczak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Król

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Metrycki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Grabarczyk

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Malinowski

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Roszkowski

Członek Rady Nadzorczej