PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Towarzystwo)

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i wraz z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. funkcjonuje pod wspólną marką PKO Ubezpieczenia. Towarzystwo specjalizuje się w obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, oferując rozwiązania ściśle powiązane z produktami bankowymi dostępnymi w ofercie PKO Banku Polskiego. W ofercie Spółki znajdują się m.in. ubezpieczenia do pożyczki gotówkowej, kredytów hipotecznych czy karty kredytowej.

Celem Towarzystwa jest oferowanie nowoczesnych i praktycznych produktów ubezpieczeniowych, zapewniających kompleksową i realną ochronę ubezpieczeniową. Szeroka gama oferowanych rozwiązań, elastyczna konstrukcja produktu oraz wysoka jakość obsługi klienta to priorytety, jakimi kieruje się  Spółka w swojej bieżącej działalności. Głównym kanałem dystrybucji oferowanych przez Towarzystwo rozwiązań pozostaje rozbudowana sieć własna PKO Banku Polskiego, co stanowi jedną z głównych przewag konkurencyjnych. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w dniu 10 marca 2015 roku.

Sprzedaż pierwszych produktów Towarzystwo rozpoczęło w dniu 9 stycznia 2016 roku, wprowadzając do oferty ubezpieczenia dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego, którzy zamierzają nabyć  karty kredytowe.

Zarząd
Rada Nadzorcza
2016 rok

Strategia i kierunki rozwoju

Będąc częścią marki PKO Ubezpieczenia oraz jednej z największych grup finansowych, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. czuje się odpowiedzialne za kształtowanie rynku i wyznaczanie nowych kierunków rozwoju w segmencie bancassurance. Działalność PKO Ubezpieczenia wynika wprost ze strategii Grupy PKO Banku Polskiego, która zakłada koncentrację oferty ubezpieczeniowej w należących do niej firmach i budowę pozycji lidera w segmencie bancassurance w Polsce. Ambicją Firmy jest wyprzedzanie rynku w zakresie rozwiązań produktowych – chce tworzyć produkty nowoczesne i praktyczne z punktu widzenia klienta, co jednocześnie w ścisłej współpracy z bankiem pozwoli osiągnąć wysoką pozycję w czołówce polskich ubezpieczycieli.

PKO TU S.A. chce wprowadzać innowacyjne produkty i rozwiązania, które będą dla klientów ciekawe, jednocześnie zwiększając dostęp do oferty poprzez wielokanałową dystrybucję w Banku PKO BP.

Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia