PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i działa pod marką PKO Ubezpieczenia. Firma  oferuje szeroką gamę produktów ochronnych oraz oszczędnościowo-inwestycyjnych na życie . Kompleksowe ubezpieczenia na życie, oferowane przez PKO Ubezpieczenia, zapewniają szeroki zakres ochrony oraz możliwość wyboru częstotliwości opłacania składki i jej wysokości. Ubezpieczyciel chroni życie i zdrowie swoich Klientów, a ubezpieczenia są dopasowane do potrzeb Klientów, dedykowane zarówno dla osób młodych, rodzin, jak i osób w dojrzałym wieku.

Nowoczesne produkty oszczędnościowo-inwestycyjne skierowane są do osób, które chcą systematycznie odkładać i pomnażać środki w perspektywie długoterminowej. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego, a gromadzone środki inwestowane są zgodnie z wybraną przez ubezpieczonego strategią. Fundusze można wybierać samodzielnie lub decydując się na modelowy portfel, opracowywany przez ekspertów PKO TFI S.A. Towarzystwo oferuje obecnie ponad 100 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych krajowych i zagranicznych, różniących się profilem inwestycyjnym.

Bezpieczeństwo finansowe oraz wiarygodność i renoma, jaką cieszy się Towarzystwo na rynkach finansowych, stanowią potwierdzenie jakości świadczonych usług. Na koniec 2014 roku Towarzystwo ubezpieczało ponad 333 tysięcy osób.

PKO Ubezpieczenia działa na polskim rynku od 1994 roku. Pod obecną marką funkcjonuje od 2014 roku. Wcześniej, w latach 2001-2014, działalność spółki prowadzona była pod marką Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 1 kwietnia 2014 roku spółka stała się częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

2014 rok
2013 rok
Zarząd
Rada Nadzorcza
Strategia i kierunki rozwoju
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia