PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i działa pod marką PKO Ubezpieczenia. Firma oferuje szeroka gamę produktów ochronno-oszczędnościowych oraz ubezpieczeń na życie i dożycie.  Celem Spółki jest dostarczanie rozwiązań w pełni komplementarnych do oferty PKO Banku Polskiego. Dzięki ścisłej współpracy z Bankiem oraz pozostałymi spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski Towarzystwo chce stać się liderem w segmencie bancassurance.

Kompleksowe ubezpieczenia na życie, oferowane przez PKO Ubezpieczenia, zapewniają szeroki zakres ochrony oraz możliwość wyboru częstotliwości opłacania składki i jej wysokości. Ubezpieczyciel chroni życie i zdrowie swoich Klientów, a ubezpieczenia są dopasowane do zmieniających się potrzeb ubezpieczeniowych i oczekiwań Klientów, dlatego Towarzystwo koncentruje się na ofercie dla zróżnicowanych grup Klientów: osób młodych, rodzin, jak i osób w dojrzałym wieku.

Klienci, którzy nadal korzystają z dotychczasowej oferty produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, skierowanych do osób, które chcą systematycznie odkładać i pomnażać majątek w perspektywie długoterminowej, mogą inwestować gromadzone środki zgodnie z wybraną przez ubezpieczonego strategią. Fundusze można wybierać samodzielnie lub decydując się na modelowy portfel, opracowywany przez ekspertów PKO TFI S.A. Towarzystwo oferuje obecnie ponad 160 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych krajowych i zagranicznych, różniących się profilem inwestycyjnym.

Bezpieczeństwo finansowe oraz wiarygodność i renoma, jaką cieszy się Towarzystwo na rynkach finansowych, stanowią potwierdzenie jakości świadczonych usług. Na koniec 2016 roku Towarzystwo ubezpieczało ponad 656 tysięcy osób.

PKO Ubezpieczenia działa na polskim rynku od 1994 roku. Pod obecną marką funkcjonuje od 2014 roku. Wcześniej, w latach 2001-2014, działalność spółki prowadzona była pod marką Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 1 kwietnia 2014 roku spółka stała się częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Zarząd

Sławomir Łopalewski

Prezes Zarządu

Tomasz Mańko

Członek Zarządu

Leszek Skop

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Rafał Antczak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Król

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Metrycki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Grabarczyk

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Malinowski

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Roszkowski

Członek Rady Nadzorczej