Od dnia 4 sierpnia 2018r. w naszych oddziałach nie będzie już możliwe realizowanie czeków, nie będą również przyjmowane zlecenia wystawienia czeku bankierskiego PKO Banku Polskiego w obrocie dewizowym.

Osobom realizującym dotychczas czeki w obrocie dewizowym w oddziałach Banku  proponujemy pilny kontakt  z dotychczasowym wystawcą czeków i zmianę formy rozliczenia na przelew zagraniczny.

Więcej o przelewach zagranicznych 

Środki otrzymywane z banków zagranicznych mogą być przekazywane nie tylko na rachunki prowadzone w PLN, ale również na rachunki walutowe w: 

 • euro – EUR
 • dolarach amerykańskich - USD
 • frankach szwajcarskich – CHF
 • funtach brytyjskich - GBP
 • koronach duńskich – DKK
 • koronach norweskich – NOK
 • koronach szwedzkich – SEK

Aby zmienić dotychczasową formy rozliczeń na przelew zagraniczny na konto wystarczy przekazać dotychczasowemu wystawcy czeku:

 • kod identyfikacyjny Banku (BPKOPLPW) oraz
 • własny 28 cyfrowy numer rachunku bankowego w formacie IBAN (International Bank Account Number)

Przykład:  BPKOPLPW PL NN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN.

Osoby otrzymujące w formie czeków świadczenia cykliczne takie, jak świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki, alimenty, zwroty podatku, w szczególności czeki z wystawienia:

 1. United State Treasury – USA
 2. HM Paymaster Generale – Wielka Brytania,
 3. H M Revenue and Customs – Wielka Brytania
 4. Government of Canada – Kanada,

prosimy o niezwłoczny kontakt z dotychczasowym wystawcą czeków, aby zmienić format rozliczenia na przelew zagraniczny za konto w PKO Banku Polskim.

Jeśli Klient wyraził zgody na zmianę formy rozliczenia to w przypadku czeków:

 • Government of Canada, Klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku, gdzie pracownicy pomogą w wypełnieniu odpowiedniego formularza 
 • HM Paymaster Generale oraz H M Revenue and Customs zalecamy kontakt z Ambasadą Brytyjską lub poprzez stronę internetową gov.uk/international-pension-centre
 • United State Treasury – zalecamy kontakt poprzez stronę internetową ssa.gov

Bank zapewnia zwrot środków dla Klientów, którzy nie wykorzystali wystawionego czeku bankierskiego PKO BP SA.

Klienci, którzy zlecili wystawienie czeku bankierskiego PKO BP SA w obrocie dewizowym, a czeku nie zrealizowali (czek nie został wykorzystany) powinni zgłosić się do najbliższego oddziału Banku wraz z oryginałem  w celu odzyskania środków pobranych podczas realizacji wspomnianego zlecenia.   

 

Drukuj