Zmianę narzędzia autoryzacyjnego w PKO Banku Polskim możesz przeprowadzić przez infolinię,  w dowolnym oddziale banku lub przez iPKO:

 

1. Przed rozpoczęciem procesu zmiany narzędzia autoryzacyjnego upewnij się, że w systemie banku zapisany jest Twój aktualny numer komórkowy. Możesz to sprawdzić w ustawieniach po zalogowaniu do iPKO po wybraniu kolejno zakładek „Ustawienia” i „Dane osobowe”:

Jeśli Twoje dane nie są aktualne, zgłoś się do najbliższego oddziału, aby je zaktualizować.

 

2. Przejdź do zakładki „Autoryzacja”:

 

3. Kliknij „zmień narzędzie autoryzacyjne”.

 

4. Na warstwie pojawi się boks, na którym możesz zaznaczyć kody SMS jako preferowany sposób autoryzacji transakcji. Zatwierdź zmianę przyciskiem „Dalej".

 

5. Na kolejnym ekranie pojawi się podsumowanie zmian. Zatwierdź je przyciskiem „Dalej”.

 

6. Teraz autoryzacja będzie wymagała wpisania 2 kodów jednorazowych:

  • W pierwsze pole przepisujesz kod jednorazowy ze swojej karty kodów jednorazowych
  • W drugie pole wprowadź kod jednorazowy, który otrzymasz na numer telefonu wskazany w poprzednim kroku

Gdy zmiana będzie gotowa, kliknij przycisk „Wykonaj”

 

7. Po poprawnie zakończonym procesie otrzymasz potwierdzenie zmiany, a w zakładce „Autoryzacja” będą widoczne kody SMS jako obowiązujące narzędzie autoryzacyjne.

Drukuj