Jak ustawić / zmienić metodę autoryzacji?

Gdy zmieniasz narzędzie autoryzacji, poprosimy Cię o dwukrotne potwierdzenie zmiany:

  • Pierwszy raz – poprzednim narzędziem autoryzacji
  • Drugi raz – nowym narzędziem autoryzacji.

 

Serwis internetowy iPKO

Aplikacja mobilna IKO

Serwis telefoniczny 
(konsultant)

Automatyczny serwis telefoniczny

Placówka PKO Banku Polskiego

Aktywacja narzędzia autoryzacyjnego

-

-

tak

tak
(tylko karta kodów)

tak

Zmiana narzędzia autoryzacyjnego

tak

tak

tak

-

tak

Blokowanie narzędzi autoryzacji

tak

-

tak

-

tak 

Odblokowanie zablokowanego narzędzia autoryzacji

-

-

tak

-

tak

Zamówienie nowej karty kodów

tak

-

tak

-

tak

 

Jak zmienić narzędzie autoryzacji w aplikacji IKO?

Jak zmienić narzędzie autoryzacji w serwisie internetowym iPKO?

Jak zmienić narzędzie autoryzacji przez telefon?

Metody autoryzacji

Mobilna autoryzacja w aplikacji IKO

Kody SMS

Karta kodów

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę korzystać z kilku narzędzi autoryzacji na raz?

Jak często mogę zmieniać sposób autoryzacji operacji? Ile to kosztuje?

Czy jakaś dyspozycja wymaga kilkukrotnej autoryzacji?

Czy mogę zablokować dostęp do mojego konta przez internet lub telefon?

Czy mogę używać mobilnej autoryzacji zagranicą?

Na jakim telefonie mogę aktywować mobilną autoryzację?

Korzystam z IKO na kilku urządzeniach – czy mobilna autoryzacja zadziała na każdym z nich?

Z czym wiąże się wyrażenie zgody na mobilną autoryzację podczas aktywacji IKO?

Z czym wiąże się wyrażenie zgody na mobilną autoryzację jeżeli mam już IKO?

Co się stanie jeśli nie wyrażę zgody na włączenie mobilnej autoryzacji?

Nie korzystam jeszcze z IKO – czy muszę korzystać z mobilnej autoryzacji?

Czy PKO Bank Polski wysłał e-mail o zgodzie na włączanie mobilnej autoryzacji?

Czy po wyrażeniu zgody na mobilną autoryzację muszę z niej od teraz zawsze korzystać?

 

Dbaj o bezpieczeństwo podczas potwierdzania operacji

Nie potwierdzaj nieznanych lub podejrzanych operacji

Narzędzia autoryzacji służą wyłącznie do potwierdzania operacji zleconych przez Ciebie w PKO Banku Polskim (np. przelew, założenie lokaty, spłata kredytu, zmiana danych korespondencyjnych, tworzenie nowych płatności lub zleceń stałych, płatności za zakupy w internecie, itp.). Jeżeli ktoś poprosi Cię o podanie kodu z narzędzia autoryzacji, mimo że żadna dyspozycja nie była przez Ciebie zlecana, nie wprowadzaj żądanych danych i niezwłocznie się z nami skontaktuj.

Chroń narzędzia autoryzacji

  • Nigdy nie udostępniaj osobom trzecim poufnych danych: identyfikatora, haseł dostępu, narzędzi autoryzacyjnych. Nie podawaj tych danych na stronach nieszyfrowanych oraz innych niż strony banku. 
  • Nie przechowuj haseł ani narzędzi autoryzacyjnych w miejscach, w których ktoś mógłby je łatwo znaleźć.
  • Nie używaj narzędzia autoryzacyjnego do potwierdzania tej samej operacji kilka razy.
  • Nie używaj narzędzia autoryzacyjnego do uwierzytelnienia, identyfikacji, potwierdzenia adresu IP Twojego komputera czy zatwierdzenia rzekomej zmiany formatu numeru rachunku.

Dodatkowe zabezpieczenia Twojego logowania

Sprawdź sytuacje, w których bank może poprosić Cię o potwierdzenie logowania narzędziem autoryzacji:

Jeżeli cokolwiek wzbudzi Twój niepokój, skontaktuj się telefonicznie z nami pod numerem 800 302 302* lub +48 81 535 60 60**

 

*Brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora.
**Numer kontaktowy dla połączeń z telefonów komórkowych i zagranicy - opłata zgodna z taryfą operatora.
Serwis telefoniczny iPKO to usługa bankowości telefonicznej PKO Banku Polskiego.

 

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.