Metody autoryzacji

Mobilna autoryzacja w aplikacji IKO

Kody SMS

Karta kodów

Jak ustawić / zmienić metodę autoryzacji?

Uwaga! jeśli zmieniasz (a nie dopiero ustawiasz po raz pierwszy) narzędzie autoryzacji, potwierdź operację 2 razy - najpierw przy pomocy aktualnego narzędzia autoryzacyjnego, potem przy pomocy narzędzia autoryzującego, które chcesz aktywować.

 

Serwis internetowy iPKO

Aplikacja mobilna IKO

Serwis telefoniczny (konsultant)

Automatyczny serwis telefoniczny

Placówka PKO Banku Polskiego

Aktywacja narzędzia autoryzacyjnego

-

-

tak

tak
(tylko karta kodów)

tak

Zmiana narzędzia autoryzacyjnego

tak

tak

tak

-

tak

Blokowanie narzędzi autoryzacji

tak

-

tak

-

tak 

Odblokowanie zablokowanego narzędzia autoryzacji

-

-

tak

-

tak

Zamówienie nowej karty kodów

tak

-

tak

-

tak

 

Instrukcja zmiany w aplikacji IKO

 1. Zaloguj się do aplikacji IKO - jeśli jej jeszcze nie masz, zobacz, jak ją pobrać i aktywować
 2. Kliknij ikonę menu (☰) w lewym górnym rogu aplikacji, następnie Ustawienia → Narzędzia autoryzacyjne.
 3. Wybierz narzędzie autoryzacyjne, które chcesz włączyć (Aplikację IKO / Kody SMS / Kartę kodów).
 4. Kliknij przycisk Zatwierdź i potwierdź operację.

Instrukcja zmiany online

 1. Zaloguj się do serwisu internetowego iPKO.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia → Autoryzacja.
 3. Wybierz narzędzie autoryzacyjne, które chcesz włączyć (Aplikację IKO / Kody SMS / Kartę kodów).
 4. Potwierdź operację.

Instrukcja zmiany przez telefon

 1. Zadzowoń na numer serwisu telefonicznego iPKO 800 302 302* lub +48 81 535 60 60**.
 2. Zaloguj się do serwisu telefonicznego: podaj swój numer klienta i wybrane cyfry hasła telefonicznego.
 3. Wybierz 6 na klawiaturze telefonu, aby włączyć narzędzie autoryzacyjne.
 4. Potwierdź operację. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy konsultanta.

 

Dbaj o bezpieczeństwo podczas potwierdzania operacji

Nie potwierdzaj nieznanych lub podejrzanych operacji

Narzędzia autoryzacyjne służą wyłącznie do potwierdzania operacji zleconych przez Ciebie w PKO Banku Polskim (np. zlecenie przelewu, założenie lokaty, spłata kredytu, zmiana danych korespondencyjnych, tworzenie nowych płatności lub zleceń stałych, płatności za zakupy w internecie, itp.). Jeżeli ktoś poprosi Cię o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego, mimo że żadna dyspozycja nie był przez Ciebie zlecana, nie wprowadzaj żądanych danych i niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.

Chroń narzędzia autoryzacji

 • Nigdy nie udostępniaj osobom trzecim poufnych danych: identyfikatora, haseł dostępu, narzędzi autoryzacyjnych. Nie podawaj tych danych na stronach nieszyfrowanych oraz innych niż strony Banku. 
 • Nie przechowuj haseł ani narzędzi autoryzacyjnych w miejscach, w których ktoś mógłby je łatwo znaleźć.
 • Nie używaj narzędzia autoryzacyjnego do potwierdzania tej samej operacji kilka razy.
 • Nie używaj narzędzia autoryzacyjnego do uwierzytelnienia, identyfikacji, potwierdzenia adresu IP Twojego komputera czy zatwierdzenia rzekomej zmiany formatu numeru rachunku.

Dodatkowe zabezpieczenia Twojego logowania

Sprawdź sytuacje, w których bank może poprosić Cię o potwierdzenie logowania narzędziem autoryzacji:

Jeżeli cokolwiek wzbudzi Twój niepokój, skontaktuj się telefonicznie z nami pod numerem 800 302 302* lub +48 81 535 60 60**

 


 

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę korzystać z kilku narzędzi autoryzacji na raz?
Nie, możesz posiadać tylko jedno aktywne narzędzie autoryzacyjne. Możesz je zmienić w aplikacji IKO, serwisie iPKO lub przez infolinię.

Jak często mogę zmieniać sposób autoryzacji operacji? Ile to kosztuje?
Nie ograniczamy częstotliwości zmiany narzędzia autoryzacji. Zmiana jest bezpłatna.

Czy jakaś dyspozycja wymaga kilkukrotnej autoryzacji?
Tak – dwa razy potwierdzasz dwa typy operacji:
- aktywację/zmianę narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi Cię o potwierdzenie operacji przy użyciu aktualnego narzędzia autoryzacyjnego tego, które chcesz aktywować.
- zmianę numeru telefonu do otrzymywania kodów SMS. Podczas zmiany numeru telefonu konsultant poprosi Cię o kod SMS z aktualnego i nowego numeru telefonu.

Czy mogę zablokować dostęp do mojego konta przez internet lub telefon?
Możesz to zrobić w serwisie internetowym iPKO w sekcji Ustawienia → Autoryzacja. Blokadę taką możesz zlecić również podczas rozmowy z konsultantem na infolinii.

Mam konto firmowe w PKO Banku Polskim. W aplikacji IKO widzę tylko część swoich usług i produktów. Czy mogę używać mobilnej autoryzacji do potwierdzania operacji do produktów/usług, których nie widzę w aplikacji IKO?
Tak. Np. jeśli nie możesz obsługiwać swojej karty firmowej w aplikacji IKO, ale masz do niej dostęp przez serwis internetowy iPKO, akceptacja operacji powiązanej z tym produktem będzie możliwa przy użyciu mobilnej autoryzacji.

W aplikacji IKO widzę tylko część swoich usług i produktów. Czy mogę używać mobilnej autoryzacji do potwierdzania operacji do produktów/usług, których nie widzę w aplikacji IKO?
Tak. Np. jeśli chcesz logować się do Profilu Zaufanego (którego nie obsługujesz w IKO) za pośrednictwem PKO Banku Polskiego, możesz autoryzować logowanie przy użyciu mobilnej autoryzacji.

Czy mogę używać mobilnej autoryzacji zagranicą?
Tak. Wymagane jest jednak, aby Twój telefon, na którym działa Twoja aplikacja IKO, był podłączony do sieci.

Na jakim telefonie mogę aktywować mobilną autoryzację?
Możesz aktywować mobilną autoryzację na telefonach z systemem iOS i Android z aktywną aplikacją IKO w wersji min. 3.120, przy czym aplikacja musiała być aktywowana za pomocą 4-cyfrowego kodu aktywacyjnego z wiadomości głosowej lub wygenerowanego w serwisie internetowym. Nie możesz aktywować mobilnej autoryzacji na telefonach bez karty SIM, na których aplikacja IKO została aktywowana kodem z urządzenia głównego.

Czy jeśli mam aktywne IKO na kilku urządzeniach, na każdej z nich działa mobilna autoryzacja?
Mobilną autoryzację można aktywować tylko na jednej aplikacji mobilnej IKO. W każdej chwili możesz przenieść mobilną autoryzację na inne urządzenie, jeżeli spełnia wymagania dotyczące aktywacji tego narzędzia autoryzacyjnego.

Czy pracownik oddziału PKO Banku Polskiego może poprosić mnie o potwierdzenie jakiejś operacji moim narzędziem autoryzacji?
Tak.

Czy pracownik serwisu telefonicznego może poprosić mnie o potwierdzenie jakiejś operacji moim narzędziem autoryzacji?
Tak, ale tylko wtedy, gdy Ty będziesz dzwonić na naszą infolinię. W czasie rozmowy telefonicznej zainicjowanej przez PKO Bank Polski autoryzacja dyspozycji może zostać przeprowadzona poprzez udzielenie przez Ciebie odpowiedzi na pytanie zadane przez konsultanta, która umożliwi powiązanie złożonej przez Ciebie dyspozycji z Twoimi danymi w PKO Banku Polskim.

 

*Brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora.
**Numer kontaktowy dla połączeń z telefonów komórkowych i zagranicy - opłata zgodna z taryfą operatora.
Serwis telefoniczny iPKO to usługa bankowości telefonicznej PKO Banku Polskiego.