Uprawnienia / Poziomy dostępuPasywnyOgraniczonyPełny
Podgląd salda rachunkutaktaktak
Podgląd historii operacjitaktaktak
Definiowanie, modyfikacja i usuwanie odbiorców przelewówtaktaktak
Zmiana hasłataktaktak
Zmiana narzędzia autoryzacyjnegotaktaktak
Aktywowanie, zamawianie i usuwanie kart kodów jednorazowychtaktaktak
Blokowanie, odblokowanie autoryzacji kodami SMStaktaktak
Blokowanie dostępu do serwisu internetowego/mobilnego i telefonicznegotaktaktak
Zmiana danych korespondencyjnychtaktaktak
Wysyłanie wiadomości do bankutaktaktak
Dostęp do rachunku w PKO BP Bankowy OFEtaktaktak
Pobranie wyciągutaktaktak
Dokonywanie płatności-taktak
Zmiana zestawień do rachunku-taktak
Realizacja polecenia przelewu w ramach rachunków powiązanych-taktak
Dokonywanie polecenia przelewu (w tym do ZUS i US)--tak
Definiowanie, modyfikacja, usuniecie zleceń stałych--tak
Definiowanie, modyfikacja, usunięcie płatności (w tym do ZUS i US)--tak
Utworzenie, usunięcie przelewu zagranicznego / walutowego--tak
Zakładanie, modyfikacja, zerwanie lokat--tak
Złożenie wniosku kredytowego--tak
Odwołanie transakcji polecenia zapłaty--tak
Odwołanie polecenia przelewu oczekującego na realizację--tak
Spłacanie zadłużenia karty kredytowej--tak
Doładowanie telefonów komórkowych--tak
Dokonywanie płatności za pomocą Płacę z iPKO--tak
Zakup/odkupienie jednostek funduszy inwestycyjnych--tak
Zakup ubezpieczenia--tak

Serwis telefoniczny to usługa bankowości telefonicznej.