Zgodnie z realizowaną przez nas polityką w zakresie bezpiecznego korzystania z usług bankowości elektronicznej, dokładamy wszelkich starań, aby rzetelnie i jasno informować o:

 • zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej,
 • ryzykach i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu do rachunków,
 • metodach unikania zagrożeń oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i przestępstwom w bankowości elektronicznej,
 • sposobach reagowania na przypadki nieautoryzowanych działań, zagrażających bezpieczeństwu danych bądź środków zdeponowanych na rachunkach bankowych.

Przypominamy, że zarówno wszystkie te informacje, jak i wsparcie w zakresie korzystania z usług bankowości elektronicznej zapewniamy za pośrednictwem bezpiecznych kanałów komunikacji:

 • strony internetowej – zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznych prezentowanymi na stronie informacyjnej Banku, jak również do systematycznego śledzenia bieżących komunikatów, w tym informacji o najnowszych zagrożeniach oraz ostrzeżeń przed atakami (złośliwego oprogramowania, phishingowymi, socjotechnicznymi, itp.), umieszczanymi – niezwłocznie po ich zidentyfikowaniu – na stronie do logowania do serwisu internetowego iPKO oraz w sekcji Aktualności.
  Pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania z bankowości elektronicznej możesz zgłosić do Banku również z poziomu serwisu internetowego: po zalogowaniu do iPKO w górnym panelu należy wybrać zakładkę ‘Wiadomości’, a następnie ‘Pytania i zgłoszenia’ – odpowiedź na przesłane w ten sposób zgłoszenie otrzymasz za pośrednictwem wybranego przez siebie kanału (iPKO, e-mail, telefon).
 • aplikacji mobilnej IKO – zasady bezpieczeństwa dla użytkowników urządzeń mobilnych dostępne są po uruchomieniu aplikacji IKO, w zakładce ‘O aplikacji’ -> ‘Bezpieczeństwo w IKO’.
 • infolinii – aby dowiedzieć się więcej lub wyjaśnić wątpliwości związane z korzystaniem z bankowości elektronicznej, skontaktuj się z konsultantem pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).
 • sieci oddziałów Banku – aktualny wykaz naszych placówek dostępny jest tutaj.

Pamiętaj!

W sytuacji, gdy:

 • na ekranie logowania do serwisu internetowego lub mobilnego Banku, bądź bezpośrednio po wprowadzeniu danych do logowania, pojawi się prośba o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego czy też innych poufnych danych, np. numeru telefonu komórkowego, danych karty płatniczej (numeru karty, daty jej ważności, numeru CVV2/CVC2, kodu PIN), itp.,
 • dane złożonej przez Ciebie dyspozycji (numer rachunku odbiorcy przelewu, kwota transakcji), różnią się od danych widniejących w SMS-ie z kodem autoryzacyjnym,
 • spotkasz się z prośbą o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego, mimo że żadna dyspozycja nie została przez Ciebie zlecona,
 • masz jakiekolwiek wątpliwości, czy podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego jest w danej sytuacji zasadne,
 • podczas logowania do serwisu nie pojawi się obrazek bezpieczeństwa, zaprezentowany zostanie obrazek inny niż wybrany przez Ciebie bądź na obrazku pojawi się błędna data/godzina,
 • stwierdzisz utratę, kradzież, przywłaszczenie, nieuprawnione użycie albo zniszczenie karty kodów lub telefonu, na który otrzymujesz kody SMS lub na którym masz zainstalowany token,
 • stwierdzisz, że doszło do nieuprawnionego dostępu do Twoich danych lub rachunków za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
 • stwierdzisz, że doszło do realizacji nieuprawnionej operacji z Twojego rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,
 • spotkasz się z prośbą z nieznanego źródła o pobranie i zainstalowanie na komputerze, telefonie bądź innym urządzeniu mobilnym dodatkowego oprogramowania,
 • zauważysz inny adres serwisu internetowego bądź mobilnego niż zwykle,
 • zauważysz nietypowy wygląd strony internetowej lub anomalie w działaniu serwisu internetowego bądź mobilnego,
 • otrzymasz podejrzaną wiadomość e-mail/SMS, wysłaną rzekomo przez Bank, np. zawierającą link kierujący do strony logowania do serwisu internetowego Banku, prośbę o podanie poufnych danych takich jak: dane do logowania (login, hasło dostępu), kody z narzędzia autoryzacyjnego, dane karty płatniczej (numer karty, data jej ważności, kod PIN, kod CVV2/CVC2), dane osobowe, numer telefonu komórkowego, zachęcającą do zainstalowania na komputerze lub telefonie dodatkowego oprogramowania, itp.,
 • skorzystasz z linku zawartego w otrzymanej fałszywej wiadomości e-mail/SMS i podasz jakiekolwiek dane na stronie internetowej przypominającej serwis internetowy iPKO, do której skierował Cię link,
 • otrzymasz podejrzaną wiadomość e-mail, nakłaniającą do otwarcia dołączonego do niej załącznika,
 • odbierzesz podejrzany telefon od osoby podającej się za pracownika Banku,

jak również w każdym innym przypadku, w którym podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa, podejrzana lub wzbudzi Twoje zaniepokojenie:

 • niezwłocznie skontaktuj się z konsultantem pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora), lub
 • jak najszybciej zgłoś zaistniałą sytuację pracownikowi dowolnego oddziału Banku – aktualny wykaz naszych placówek dostępny jest tutaj.

Bank udzieli odpowiedzi na Twoje zgłoszenie w uzgodnionej z Tobą formie, tj. pisemnie, mailowo, telefonicznie lub w kontakcie osobistym.

Zgodnie z § 15 Regulaminu świadczenia usług bankowości elektronicznej w PKO Banku Polskim SA, Bank może również kontaktować się z Tobą w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług bankowości elektronicznej – zadbaj o aktualność numerów telefonów kontaktowych oraz adresu poczty elektronicznej, podanych do wiadomości Banku. W przypadku, gdy masz wątpliwości co do tego, czy osoba, która się z Tobą kontaktuje, rzeczywiście jest pracownikiem Banku, możesz to zweryfikować, dzwoniąc na numer infolinii PKO Banku Polskiego 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora).

Bezpieczne korzystanie z serwisów internetowych zależy również od Ciebie! Bądź zatem świadomym użytkownikiem e-bankowości: zapoznaj się z najważniejszymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i stosuj się do nich.

Drukuj