1. Wejdź w ustawienia swojego telefonu, znajdź opcję „ekran blokady” i przejdź do sekcji wyboru rodzaju blokady.

2. Wybierz preferowany sposób blokady. Warto zastanowić się nad wybraniem indywidualnego kodu PIN, który jest bezpieczniejszy niż tzw. wzorek lub zwykłe przeciągnięcie.

Drukuj