1. Wejdź w ustawienia swojego telefonu, znajdź opcję „ekran blokady” i przejdź do sekcji wyboru rodzaju blokady.

Wejdź w ustawienia swojego telefonu, znajdź opcję „ekran blokady” i przejdź do sekcji wyboru rodzaju blokady

Wejdź w ustawienia swojego telefonu, znajdź opcję ekran blokady i przejdź do sekcji wyboru rodzaju blokady

2. Wybierz preferowany sposób blokady. Warto zastanowić się nad wybraniem indywidualnego kodu PIN, który jest bezpieczniejszy niż tzw. wzorek lub zwykłe przeciągnięcie.

Wybierz preferowany sposób blokady

Wybierz preferowany sposób blokady

Drukuj