Dodatkowe zabezpieczenia wynikają z przepisów PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) i SCA (ang. Strong Customer Authentication), czyli tzw. silnym uwierzytelnieniem.

Sprawdź

Jak logować się na urządzeniu zaufanym?

Jak logować się z dwuetapowym logowaniem?

Jak logować się z narzędziem autoryzacji?

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.