Moje aktywa znajdziesz w w zakładce Oszczędzanie lub Inwestowanie  w serwisie iPKO. Możesz sprawdzać szczegóły produktów, a legenda i Dodatkowe informacje pomogą zrozumieć trudniejsze zagadnienia i zasady prezentacji aktywów finansowych.

Najważniejsze pojęcia

Grupy produktowe – co to jest?

Produkty nadwyżkowe - co to jest?

Klasy aktywów - co to jest?

Struktura aktywów finansowych – co to jest?

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego w Moich aktywach nie są uwzględnione wszystkie moje produkty, np. konta?

Na czym opiera się kolejność prezentowanych produktów?

Od czego zależy struktura aktywów finansowych?

Dlaczego i jak bank przelicza mój kapitał w walutach obcych?

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych