Zalety usługi Qlips

Qlips a polecenie zapłaty – czym się różni?

Jak włączyć Qlips?

Aktualna lista dostawców, którzy korzystają z usługi Qlips:

Pytania i odpowiedzi

Ważne dokumenty

Za korzystanie z usługi „Moje rachunki i faktury Qlips” PKO Bank Polski SA pobiera opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych dla polecenia przelewu albo polecenia przelewu wewnętrznego realizowanego w serwisie internetowym 

Usługa Qlips to wspólna inicjatywa banków w Polsce, Związku Banków Polskich oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej.